Terminal de derivación para unificar rieles (buses)